Pasaran atau pertukaran

Itu juga metafora. Pasaran maya juga pasaran. Contohnya, tetapi masih abstrak, adalah "pasaran saham Eropah". Sejak revolusi komputer, kami menyaksikan penyangkalan sekuriti pasaran atau pertukaran di bursa saham. Penggunaan adalah bahasa idiomatik. Pertukaran boleh dibahagikan: Hukuman haruslah: Ia mengambil namanya dari broker forex. Ia tidak menggambarkan lokasi, tetapi sebaliknya, niat untuk bertindak. Bitcoin juga.
pasaran atau pertukaran

.

pasaran atau pertukaran