Opsyen saham pekerja menggalakkan pengurusan pendapatan


Hipotesis Pembangunan Hipotesis pilihan saham meramalkan bahawa firma boleh melibatkan diri dalam program pembelian semula saham accretive untuk mengelakkan pencairan EPS disebabkan oleh pelaksanaan opsyen saham [27, 28], atau untuk membiayai opsyen opsyen saham [27, 29].

opsyen saham pekerja menggalakkan pengurusan pendapatan opsyen saham pekerja menggalakkan pengurusan pendapatan

Oleh itu, hasil kertas kerja kami dapat memberikan gambaran tentang perniagaan dan pemain akademik mengenai peranan ESOS sebagai insentif bagi pihak pengurusan untuk menggunakan belian saham akrilik untuk menguruskan EPS. Kertas itu disusun menjadi lima bahagian. Bahagian 1 membincangkan pengenalan.

Buyback saham accretive ini merupakan pengurusan pendapatan sebenar yang mempengaruhi pilihan aliran tunai [20]. Oleh itu, makalah ini mempersoalkan persatuan antara opsyen saham pekerja dan pengurusan pendapatan sebenar menerusi pembelian balik saham dalam konteks Malaysia.


Kajian terdahulu memberikan bukti bahawa pengurus firma yang memegang opsyen saham lebih agresif untuk mengamalkan pengurusan pendapatan berasaskan akrual [5-7]. Secara konsisten, beberapa kajian terdahulu mempunyai bukti empirikal yang menegaskan pengurus dengan pilihan saham besar lebih cenderung untuk menguruskan pendapatan untuk memenuhi penganalisis, ramalan prestasi [5-7]. Selanjutnya, Efendi et al. Bedard et al. Walaupun, kajian terdahulu dalam pembelian balik saham menumpukan kepada kesan ciri kewangan [22], ciri lembaga pengarah, kualiti audit dan pemilikan pengurusan [11, 22, 26].


Kajian terdahulu [5-7] pengurus aset yang memegang pilihan saham besar lebih cenderung memanipulasi pendapatan untuk memenuhi ramalan prestasi. Dua kategori pengurusan pendapatan, iaitu pilihan perakaunan akruan akrual atau pilihan aliran tunai manipulasi pendapatan sebenar [8]. Aktiviti belian saham juga diambil bekerja oleh pengurus sebagai mekanisme untuk memanipulasi EPS semasa menurunkan bilangan saham tertunggak yang melaksanakan penyebut persamaan pengiraan EPS [20, 21]. Sastera sedia ada mentakrifkan pembelian balik yang membawa kepada peningkatan yang ketara dalam EPS yang dilaporkan sebagai belian saham akretif [20-22].

Di samping itu, beberapa kajian terdahulu [27, 29, 33] mengkaji pengaruh opsyen saham pada belian balik saham sebenar dan bukan pembelian balik akrilik, yang merupakan titik kajian ini. Kajian kami memperluaskan pilihan saham sastera sedia ada dan berkongsi belian balik dengan menumpukan kepada peranan pilihan saham dalam memotivasi para pengurus untuk melibatkan pengurusan pendapatan sebenar menerusi aktiviti beli balik saham accretive.


Ini membawa profesion perakaunan bersemuka dengan Scylla yang mengenakan terlalu sempit satu set peraturan, yang akan memaksa banyak firma untuk memesongkan nilai pilihan saham mereka, dan Charybdis memberikan latitud yang besar, yang akan meningkatkan ketidak perbandingan penyata kewangan firma sebaliknya yang serupa. Seperti di atas, pemegang opsyen tidak boleh melaksanakan opsyen mereka sebelum tarikh peletakan hak mereka, dan opsyen saham pekerja menggalakkan pengurusan pendapatan kali ini pilihan adalah gaya Eropah yang berkesan. Perhatikan bahawa pekerja yang meninggalkan syarikat sebelum meletakhakkan akan melupuskan pilihan yang tidak ditanam, yang mengakibatkan pengurangan liabiliti syarikat di sini, dan ini juga harus dimasukkan ke dalam penilaian. Bedard et al. Perbezaan kontrak [sunting] Opsyen saham pekerja mungkin mempunyai beberapa perbezaan berikut dari opsyen yang diperdagangkan, diperdagangkan: Jika saham meningkat, eksekutif menjalankan pilihan, membeli saham dari syarikat pada harga mogok dan kemudian segera menjual saham tersebut di bursa saham pada harga pasaran semasa yang lebih tinggi untuk memperoleh keuntungan modal. Akhirnya, Seksyen 4 membentangkan hasil dan Seksyen 5 menyimpulkan. Ini berbeza mengikut negara isu tetapi secara umumnya, ESO adalah keuntungan yang berfaedah berhubung dengan pilihan standard. Sekatan ini, opsyen saham pekerja menggalakkan pengurusan pendapatan, seperti meletak hak dan tidak memindahkan, cuba menyelaraskan kepentingan pemegang dengan pemegang saham perniagaan.


Hipotesis opsyen saham pekerja dan pembelian balik saham meningkat dalam Bahagian 2. Bahagian 3 mengandungi kaedah empirikal yang digunakan dalam kertas. Akhirnya, Seksyen 4 membentangkan hasil dan Seksyen 5 menyimpulkan.