Mengosongkan pilihan perjanjian perdagangan ahli

Ini memanjangkan ke pasaran sekuriti, di mana bursa saham mengesahkan perdagangan sekuriti sepanjang jalan hingga penyelesaian. Rumah penjelasan memungut bayaran untuk perkhidmatan mereka, yang dikenali sebagai bayaran penjelasan. Apabila rumah penjelasan menjumpai perdagangan luar, ia memberi peluang kepada rakan niaga untuk mendamaikan perbezaan tersebut dengan sendirinya. Sekiranya pihak-pihak dapat menyelesaikan perkara itu, maka mereka akan menyerahkan semula perdagangan ke rumah penjelasan untuk penyelesaian yang sesuai.

Bandingkan Poker Online Popular.

Dikemaskini 14 Mac, Apa itu Pembersihan? Pembersihan adalah prosedur yang mana transaksi kewangan diselesaikan - iaitu pemindahan dana yang betul dan tepat pada masa kepada penjual dan sekuriti kepada pembeli.


membersihkan pilihan perjanjian perdagangan ahli


Pembersihan adalah perlu untuk memadankan semua pesanan membeli dan menjual di pasaran. Asas Kliring Kliring adalah proses menyesuaikan pembelian dan penjualan pelbagai pilihan, niaga hadapan, atau sekuriti, serta pemindahan dana secara langsung dari satu institusi kewangan kepada yang lain. Perdagangan yang tidak dibersihkan boleh menyebabkan risiko penyelesaian, dan jika perdagangan tidak jelas kesalahan perakaunan akan timbul di mana wang sebenar dapat hilang.

Selalunya dengan penjelasan, sebuah organisasi khusus bertindak sebagai perantara yang dikenali sebagai rumah penjelasan dan menganggap peranan pembeli dan penjual tersenarai dalam urus niaga, untuk mendamaikan pesanan antara pihak yang berurusniaga.

Jumlah ini dipegang sebagai jaminan "keyakinan" bahawa pedagang mampu melakukan perdagangan. Wang ini dipegang oleh firma penjelasan, di dalam akaun peniaga, dan tidak boleh digunakan untuk perdagangan lain. Ini membantu mengimbangi sebarang kerugian yang mungkin dihadapi oleh peniaga semasa dalam perdagangan. Proses ini membantu mengurangkan risiko kepada peniaga individu.


membersihkan pilihan perjanjian perdagangan ahli

Firma penjelasan memastikan ini berlaku. Begitu juga, apabila seseorang membeli stok, mereka perlu mampu membelinya. Pembersihan boleh mempunyai pelbagai maksud bergantung kepada instrumen yang mana ia berkaitan. Sekiranya cek cek, ia adalah proses yang terlibat dalam pemindahan dana yang dijanjikan pada cek ke akaun penerima. Clearing Takeaways Utama adalah prosedur yang mana perdagangan kewangan diselesaikan - iaitu pemindahan dana yang betul dan tepat pada masa kepada penjual dan sekuriti kepada pembeli.


Ia menyediakan pasaran yang lebih lancar dan lebih cekap apabila pihak dapat membuat pemindahan ke syarikat penjelasan daripada setiap pihak yang mereka berurusan. Apabila perdagangan tidak jelas, dagangan yang dihasilkan boleh menyebabkan kerugian kewangan sebenar.

Ia sering digunakan untuk deposit langsung gaji pekerja, dan boleh digunakan untuk memindahkan dana antara individu dan perniagaan sebagai pertukaran untuk barangan dan perkhidmatan. Secara tradisinya, maklumat akaun bank pengirim dan penerima perlu disediakan, termasuk akaun dan nombor penghalaan, untuk memudahkan transaksi. Contoh Pembersihan Sebagai contoh hipotesis, anggap bahawa seorang pedagang membeli kontrak niaga hadapan indeks.

Pasaran niaga hadapan biasanya berkaitan dengan rumah penjelasan, kerana produk kewangannya dimanfaatkan dan memerlukan pengantara yang stabil. Exchange Rule Fungibles Fungsi mengimbangi yang fungible membolehkan pelanggan mengimbangi kontrak tertentu dengan rakan kongsi mini dan mikro mereka pada nisbah tertentu. Kod Jenis Pindah Semua urusniaga pemindahan mesti memasukkan kod jenis pemindahan yang sesuai dalam medan penunjuk jenis pesanan. Asas-asas Pembersihan Kliring adalah proses mendamaikan pembelian dan penjualan pelbagai pilihan, membersihkan pilihan perjanjian perdagangan ahli, atau sekuriti serta pemindahan langsung dana dari satu institusi kewangan kepada yang lain. Ini membolehkan pembeli dan penjual untuk menetapkan harga kaki mereka sebagaimana yang mereka lihat patut. Di samping itu, Ejen ETF dan Peserta yang Dibenarkan mempunyai akses kepada alat berasaskan web layan diri yang membolehkan mereka memantau dan mengekalkan hubungan yang berkaitan dengan penciptaan ini dan membersihkan pilihan perjanjian perdagangan ahli urusniaga. Jumlah ini dipegang sebagai jaminan "keyakinan" bahawa pedagang mampu melakukan perdagangan. Apabila dua pelabur bersetuju dengan syarat-syarat transaksi kewangan, seperti pembelian atau penjualan sesuatu keselamatan, rumah penjelasan bertindak sebagai orang tengah bagi pihak kedua-dua pihak, membersihkan pilihan perjanjian perdagangan ahli. Ia membenarkan Peserta Kontrak yang Layak untuk terlibat dalam perdagangan dalam produk yang layak untuk memulakan atau membubarkan kedudukan niaga hadapan atau opsyen yang memudaratkan perdagangan blok memenuhi keperluan saiz pesanan minimum. Sekiranya cek cek, ia adalah proses yang terlibat dalam pemindahan dana yang dijanjikan pada cek ke akaun penerima.