Melaporkan penjualan pilihan saham


Borang W-2 Mana-mana pendapatan pampasan yang diterima daripada majikan anda dalam tahun semasa dimasukkan ke dalam Borang W-2 dalam Kotak 1. Jika anda menjual mana-mana unit saham untuk menampung cukai, maklumat ini dimasukkan ke dalam Borang W-2 juga.Semak Peti 12 dan 14 kerana mereka menyenaraikan sebarang pendapatan yang termasuk dalam Borang W-2 yang berkaitan dengan pilihan saham pekerja anda. Borang B Anda akan menerima Borang B pada tahun anda menjual unit saham. Borang tersebut melaporkan sebarang keuntungan atau kerugian modal yang terhasil daripada urus niaga pada pulangan cukai anda.Anda perlu menyemak rekod pelaburan anda untuk mengesahkan jumlah asas biaya pada Borang B. Asas kos pada Borang B anda adalah berdasarkan maklumat yang tersedia untuk pembrokeran anda. Jika maklumat yang ada tidak lengkap, jumlah asas kos anda mungkin salah. Sekiranya Borang B anda tiada jumlah asas kos, anda masih perlu mengira dan melaporkan asas kos anda ke atas pulangan cukai anda. Borang Borang dikeluarkan untuk pilihan saham insentif pada tahun yang dipindahkan kepada pekerja.

Plus, dapatkan borang cukai yang diperlukan untuk pelaporan. Pelan Pembelian Saham Pekerja ESPP Program sukarela ini, yang diberikan melalui majikan anda, membolehkan anda membuat sumbangan gaji untuk digunakan untuk membeli stok syarikat pada harga diskaun. Pada amnya terdapat tempoh penawaran di mana pekerja boleh membuat sumbangan untuk program ini. Harga pasaran saham untuk pembelian kemudian ditentukan pada tarikh pembelian. Berdasarkan berapa lama pekerja memegang stok, diskaun itu dianggap sebagai pendapatan biasa dan dimasukkan ke dalam Borang W-2 oleh majikan yang tidak memenuhi syarat kedudukan atau dianggap sebagai pendapatan keuntungan modal dan diambil kira pada masa jual kualifikasi jualan.

melaporkan penjualan opsyen saham

Kewajipan tidak boleh ditransaksikan, melaporkan penjualan opsyen saham, seperti bon simpanan atau CD. Anda boleh menandakan kotak 5 sekiranya melaporkan sekuriti tidak tersenarai pada Borang B. Ketiga jualan oleh penjaga dan pemegang amanah, dengan syarat jualan dilaporkan pada FormU yang difailkan dengan betul. Dalam kotak 1b, laporkan tarikh pemerolehan keselamatan yang dihantar untuk menutup jualan pendek. Bagi pilihan yang tidak menentu tanpa nilai pasaran saksama yang mudah ditentukan, tidak ada peristiwa yang boleh dikenakan cukai apabila opsyen tersebut diberikan tetapi anda mesti menyertakan pendapatan dalam nilai pasaran yang saksama saham yang diterima semasa latihan, tolak amaun yang dibayar, apabila anda menjalankan opsyen. Sekuriti yang dilindungi dengan keuntungan atau kerugian jangka panjang. Sebagai contoh, jika pelaburan QOF adalah saham, anda mesti melengkapkan kotak 1e untuk melaporkan kos atau asas lain. Melaporkan penjualan pilihan saham Keputusan akan berubah mengikut keadaan cukai anda. Pada JunBella menjual semua stok dalam satu transaksi. Sebaliknya, anda mesti menggunakan penyata broker anda untuk menyesuaikan setiap pilihan perdagangan individu.


Atas alasan ini, apa-apa diskaun yang anda terima dengan membeli opsyen ini dikenakan cukai sebagai keuntungan modal jangka panjang, yang menghasilkan kadar cukai yang lebih rendah daripada pendapatan biasa. Apabila pilihan ini diberikan, mereka diberikan pada harga yang telah ditetapkan. Apabila opsyen dilaksanakan, pekerja mempunyai pendapatan biasa untuk perbezaan antara harga yang mereka bayar harga geran dan nilai pasaran saksama FMV pada tarikh mereka membeli harga saham.

melaporkan penjualan opsyen saham

Ia termasuk maklumat yang diperlukan untuk melaporkan jualan unit-unit ini dengan betul apabila anda membuat keputusan untuk melakukannya. Simpan borang ini dengan rekod pelaburan anda. Borang Borang dikeluarkan untuk pilihan saham pekerja yang anda beli tetapi tidak menjual. Oleh kerana anda tidak menjual stok itu, keperluan tempoh pegangan belum ditentukan. Oleh itu, majikan tidak termasuk pendapatan pampasan pada Borang W-2 sebagai pendapatan biasa. Borang dikeluarkan untuk melaporkan pendapatan pada pulangan cukai anda apabila anda menjual unit.

Pada masa jaket stok, pekerja menerima unit dan nilai pasaran saksama FMV stok yang diterima pada tarikh tersebut dianggap sebagai pendapatan. Jumlah yang dilaporkan kepada anda sebagai pendapatan pada Borang W-2 oleh majikan anda pada masa itu jaket saham akan menjadi asas kos larasan anda dalam unit saham ini. Unit ISO mesti diadakan sekurang-kurangnya satu tahun selepas opsyen dilaksanakan. Di samping itu, anda tidak boleh menjual saham itu sehingga sekurang-kurangnya dua tahun selepas pilihan diberikan kepada anda.

Bagi kedudukan yang layak, asas kos anda hanyalah kos pengambilalihan yang membolehkan diskaun yang diterima dilaporkan sebagai keuntungan modal dan bukannya pendapatan biasa. Pekerja tidak menerima stok pada masa anugerah, tetapi mempunyai pelan perletakan khusus yang menggariskan apabila pekerja akan menerima stok.

Seperti Borang, simpan Borang dengan rekod pelaburan anda. Mengenai TaxAct.