Lch Forex

Oleh itu, perkhidmatan penjelasan pilihan FX baru akan bertujuan untuk mengurangkan risiko penyelesaian dan risiko pihak berkuasa sambil meningkatkan kecekapan bagi mereka yang beroperasi di pasaran FX yang dibersihkan OTC. Fokus kami terus memberikan kecekapan modal dan margin maksimum untuk pasaran, dan lanjutan terbaru ini merupakan satu lagi contoh LCH yang bermitra dengan pelanggan kami untuk memperluaskan set produk kami yang telah dibersihkan. ForexClear juga meletakkan rancangan untuk menambah produk FX lagi untuk perkhidmatannya selaras dengan permintaan, dan tertakluk kepada kelulusan kawal selia. Tawaran baru ini menggabungkan perkhidmatan penyelesaian faks pertama FX untuk membersihkan produk FX. Morgan, membuat kesimpulan: Sejak itu, pasaran forex lch telah dapat membersihkan produk ini dalam mata wang Cina Yuan, forex lch, Korea Won dan Rupee India, forex lch. Kami gembira forex lch salah seorang peserta pertama untuk membersihkan produk ini di LCH. LCH telah mengatasi kerumitan yang sangat besar dalam pembangunan produk melalui pemikiran inovatif dan perkongsian yang mantap dengan CLS dan ahli.

.
forex lch

forex lch